Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter
Den 25 Maj 2018 trädde en ny lag i kraft, GDPR. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter.
Ateljé Annika är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar hos oss som kund och vi värnar om att du ska känna dig trygg. Vi behöver samla in vissa personuppgifter från dig för att fullfölja avtal gentemot dig som kund. Ateljé Annika lämnar inte ut personuppgifter till tredje part annat än vad som nämns nedan.

Vilka uppgifter sparas och med vilket syfte?
När du handlar hos Ateljé Annika samlar vi in följande personuppgifter: Namn, adress, e-post, orderhistorik, telefonnummer, ip-adress och betalningsinformation.

När du besöker vår sida: Använder vi oss utav Cookies och samlar en viss information. Läs mer om vår cookies hantering under Om Cookies.

Dessa uppgifter delar vi ej vidare förutom till följande:
För att vi ska kunna leverera din beställning och slutföra vårt avtal måste vi dela viss information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn, adressuppgifter, mobilnummer och e-postadress. Detta för att vår fraktleverantör ska kunna leverera din beställning till din adress och telefonnummer/e-postadress används för att skicka dig en AVI.

Våra betalleverantörer är: Vi använder oss utav Klarna för betalning. För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. I de vanligaste fallen tar vi bort dina personuppgifter efter avslutat ändamål. De enda fall där vi behåller uppgifterna längre än vad som är nödvändigt är när vi ska rätta oss till rättsliga förpliktelser. (exempelvis enligt bokföringlagen)

Rättigheter
Du har alltid rätt att få utdrag av all information som vi har om dig och har även rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
Du har även rätt att bli glömd. Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om att det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse. (exempelvis enligt bokföringslagen)
Har du några frågor eller klagomål. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har frågor angående personuppgifter som innehas av oss. Tveka inte att kontakta oss. Se nedan.

Kontakta oss
Ateljé Annika Österlind
info@ateljeannika.se
Tel: 0708-202247